bijles diensten afgestemd op éénieders noden

huiswerkbegeleiding en/of studiemethode
diensten en oplossingen

Wij helpen met begeleiding aan leerlingen in het Lager en Secundair onderwijs. Dit kan gaan over algemene ondersteuning op vlak van huiswerkbegeleiding en/of studiemethode

firewall_icon.png

Wiskunde

Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en abstracte structuren bestudeert. De wiskunde komt voort uit het rekenen en de meetkunde, maar omvat veel meer dan dat.

komt binnenkort

server_icon.png

Fysica

Natuurkunde of fysica is de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie en straling onderzoekt en beschrijft, zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden. Dit wil zeggen dat de moleculaire samenstelling van stoffen niet verandert.

komt binnenkort

cloud_icon.png

Chimie

Scheikunde of chemie is de natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en opbouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn. Scheikunde is sterk verwant met de biologie en de natuurkunde. De tak van wetenschap die beide verbindt zijn respectievelijk de biochemie en de fysische chemie. Ook met andere natuurwetenschappen zijn aan het grensvlak nieuwe disciplines ontstaan zoals de geochemie en de computationele chemie.

komt binnenkort

screen_icon.png

Natuurwetenschap

De natuurwetenschappen zijn de takken van de wetenschap die met behulp van empirische en wetenschappelijke methoden op zoek gaan naar natuurwetten die verklaringen kunnen bieden voor natuurverschijnselen.

Men spreekt tegenwoordig vaker en vaker gewoon van ‘wetenschap(pen)’ in plaats van natuurwetenschappen

komt binnenkort

firewall_icon.png

Neederlands

komt binnenkort

server_icon.png

Frans

komt binnenkort

leerkrachten

Wiskunde

team-1.png

Abderrahim

Fysica

Team-3.png

Ahmed

Chimie

Team-3.png

Abdelhafid

Natuurwetenschap

team-1.png

Ahmed

Neederlands

team-1.png

Ahmed

Frans

Team-3.png

Mohamed

LIFE-CHANGING EXPERIENCES

VOLG ONS OP ONZE SOCIALE NETWERKEN